13
03.

4D – industrijska revolucija

Četrta industrijska revolucija, ki je pred vrati, bo menjala trg delovne sile, mnoge službe bodo postale nepotrebne, odpirati se bodo začeli novi poklici. Po ocenah Svetovnega gospodarskega foruma bo v 15 najnaprednejših svetovnih državah v naslednjih petih letih ugasnilo 7,1 milijona delovnih mest, 2 milijona visokostrokovnih mest pa se bo na novo odprlo. Robotizacija, umetna inteligenca in visokoavtomatizirani tehnološki postopki bodo tako vplivali na družbo, da se bo menjal celo program šolanja osnovnošolcev.

Moderne tehnologije bodo zmanjšale potrebo po delovnih mestih na nekaterih ravneh družbe, predvsem v proizvodnji novih izdelkov.

3D-tiskanje

Okolje 3D-tiskanja je trenutno v nezavidljivem položaju. Digitalne podatke je treba prenašati iz 3D-modelirnikov in niso povezljivi. Upravljanje podatkov je pod nadzorom le v fazi izdelave prototipov, vendar ti podatki pozneje nimajo več svojega vpliva v proizvodnji. Poleg tega nastopi še problem avtorskih pravic, sam proces 3D-tiskanja pa danes le neznatno vpliva na razvoj in lastnosti izdelka. To je bilo za izdelavo prototipov še sprejemljivo, nikakor pa ne za proizvodnjo. Rezultat tega je, da 50 odstotkov razvojnih konstrukcij ni mogoče tiskati takoj, 30 odstotkov pa jih potrebuje ponovno modeliranje. Za sledljivost celotnega procesa je treba uporabiti tri ali celo več nepovezanih programskih produktov.

Ne glede na trenutno stanje bo svetovni trg za 3D-tiskanje v naslednjih 5 letih rastel več kot 10 odstotkov letno. Letalska in vesoljska industrija ima že danes 14-odstoten svetovni delež pri zahtevnih izdelkih, ki morajo ustrezati vsem mednarodnim certifikatom. To pomeni, da bodo kakovostni 3D-tiskalniki v prihodnje cenejši, hkrati pa se bodo njihove možnosti pomembno izboljšale. Na področju 3D-tiskanja plastike se je hitrost izdelave v zadnjih letih povečala za faktor 100. Tudi pri hibridni laserski tehniki se že kaže velik napredek.

 

industrijska revolucija

 

0 Ni komentarja