13
03.

4D – industrijska revolucija Četrta industrijska revolucija, ki je pred vrati, bo menjala trg delovne sile, mnoge službe bodo postale nepotrebne, odpirati se bodo začeli novi poklici. Po ocenah Svetovnega gospodarskega foruma bo v 15 najnaprednejših svetovnih državah v naslednjih petih letih ugasnilo 7,1 milijona delovnih mest, 2 milijona visokostrokovnih mest pa se bo na  … Bolj