05
11.

Solid Edge z aplikacijo Sheet Metal omogoča celoten proces konstruiranja izdelkov iz pločevine. Pri konstruiranju samega izdelka se lahko uporabi številne možnosti za izdelavo upogibov, prav tako pa so na voljo enostavni načini izdelave vtiskov, ojačitev, jedkanih označb,… Končni rezultat modeliranja pločevinskih izdelkov je seveda pridobitev razvite mere, ki je v Solid Edge-u enostavna in  … Bolj